www.7divov.sk

Služby

Vyberte si z našej ponuky

Kapacita priestorov

Jedáleň: 30  Bar: 15 Sála: 50 Letná terasa: 25 stoličiek, Ubytovanie: 5 izieb: 12 lôžok, Wellness