www.7divov.sk

7 divov

Dovoľte aby sme Vám predstavili 7 divov obce Dolná Krupá. Zo siedmych divov  zostalo už len päť, zvyšné sa nenávratne stali súčasťou histórie.

  1. kaštieľ
  2. park
  3. kostol
  4. mauzoleum
  5. divadlo
  6. ružová záhrada
  7. umelý kopec

1. Kaštieľ rodu Brunswikovcov

ktorý sa v regióne usídlil koncom 17. storočia. Kaštieľ prestavali a rozšírený na barokovo-klasicistický objekt, zároveň boli vybudované mnohé ďalšie objekty: divadlo, domček záhradníka, oranžéria, kúpeľný domček v záhrade, altánky v parku ap. Pôvodného sídla rodu sa zásluhou rímskeho architekta Antona Pia Rigela sa stal jednou z najkrajších ukážok vidieckej klasicistickej architektúry na území Slovenska. V nezmenenej podobe slúži objekt doteraz, v súčasnosti ako súčasť Hudobné múzeum SNM.

2. Kaštieľsky park.

Majitelia sa rozhodli upraviť okolie kaštieľa podľa najmodernejších trendov anglických parkov. Najintenzívnejšie práce prebiehali v rokoch 1813 – 1819, kedy v obci pôsobil belgický záhradný architekt Henrich Nebien. Kaštieľ postupne obklopila kópia ideálnej antickej krajiny. Vznikol tu prírodno-krajinársky celok s množstvom architektonických stavieb - vodopádom, kúpeľným domom, umelou jaskyňou, obeliskom, jazerami s ostrovom a sochami. Parková fasáda aj v súčasnosti vyniká na otvorenom priestore a vďaka odrazu na hladine jazera je  jej účinok dvojaký.

3. Farský kostol sv. Andreja

predstavuje významnú pamiatku slovenskej sakrálnej architektúry zo začiatku 19. storočia. Stavba v centre obce vyrástla v rokoch 1807 až 1811 na mieste staršieho gotického kostola. Najcennejšie umelecké dielo v kostole je venované grófovi Jozefovi Brunsvikovi a jeho synovi Augustovi. Ich spoločný pyramidálny náhrobný pomník je jedinečnou pamiatkou sochárstva prvej polovice 19. storočia, na Slovensku ojedinelý. Monumentálny pomník dala zhotoviť vdova po grófovi Mária Anna Brunsviková. Autorom je sochár Štefan Ferenczy (1792 - 1856) a v kostole bol postavený v roku 1841. Kostol ukrýva aj ďalšie podzemné tajomstvá, ktoré rovnako lákajú amatérskych hľadačov pokladov aj dnes.

4. Mauzóleum

Rodinná hrobka Chotekovcov, ktorá sa nachádza za kostolom, bola postavená na prelome 19. a 20. Tento div je považovaný  za jeden z najkrajších príkladov neoslohovej architektúry na Slovensku. Je v ňom pochovaná aj ružová grófka.

5. kaštieľske divadlo

Jeho architektonická hodnota predstihovala mnohé väčšie stavby, pretože podobné šľachtické divadlá boli na Slovensku postavené iba dve, ďalšie sa dodnes zachovalo v Hlohovci. Budovu divadielka si dal pri kaštieli postaviť gróf Jozef Brunswik okolo roku 1800, aby v ňom mohli organizovať divadelné predstavenia, koncerty a akadémie. Malo nezvyčajný tvar s pôdorysom pripomínajúcim korytnačku. Na koncerty sa schádzala šľachta z celého okolia. Bolo zbúrané v roku 1937. Práve na jeho pódiu mohol počas svojich návštev koncertovať i Ludwig van Beethoven. Ten mal Dolnú Krupú navštevovať v rokoch 1800 až 1806 a počas pobytu skomponovať aj Sonátu mesačného svitu. Býval ubytovaný v domčeku vedľa kaštieľa, ktoré je teraz Beethovenovou muzeálnou expozíciou.

5. Ružová záhrada

rozárium ružovej grófky Márie Henriety Chotekovej, ktorá patrila k uznávaným odborníčkam pestovania ruží v Európe. V roku 1926 v ňom rástlo 5 000 ruží a v roku 1929 až 6 000. Odborníci považovali dolnokrupskú ružovú záhradu v čase kvitnutia za jednu z najväčších krás v krajine. Rozárium v čase hospodárskej krízy upadalo a od polovice tridsiatych rokov minulého storočia postupne zaniklo. Na počesť zakladateľky rozária bol v roku 1996 pomenovaný Medzinárodný Rosaclub M. H. Chotekovej.

7. Umelý kopec

ďalší unikát grófa Jozefova Brunswika, prapradeda ružovej grófky. Navŕšili ho v rokoch 1813 až 1819, kedy sa s obrovskými nákladmi upravoval terén za kaštieľom. Na najvyššom mieste v strede budúceho vinohradu vyrástol umelý pahorok, ako jedna zo súčastí veľkolepého prírodno-krajinárskeho celku. Kopec vŕšili poddaní i furmani z okolia dlhé mesiace a ešte dnes je ich práca jasne viditeľná. Kóta Kopec  (238 m n. m.) sa v najvyššom bode nad okolitý terén dvíha do výšky približne 15 metrov, po jeho obvode sa terén zvyšuje približne v dĺžke 170 metrov.

Do povedomia dávame…

Pamätník Ludwiga van Beethovena. Nachádza sa v susedstve budovy kaštieľa, ktorý sa spolu s kaštiel’om viaže k pobytom slávneho skladatel’a Ludwiga van Beethovena, priatel’a rodiny grófa Brunsvika, ktorý tu údajne skomponoval známu Sonátu mesačného svitu. Pamätník dokumentuje život a dielo významného európskeho skladateľa s osobitným dôrazom na jeho vzťah ku Slovensku a prijímanie jeho skladateľského odkazu u nás. Dokumentuje život a dielo významného európskeho skladateľa s osobitným dôrazom na jeho vzťah ku Slovensku .HM SNM usporadúva v kaštieli krátkodobé výstavy s hudobnou tématikou. Otváracie hodiny: Expozícia je prístupná na požiadanie. Hromadné návštevy treba ohlásiť v kaštieli. Adresa/Kontakt SNM – HuM, Pamätník Ludwiga van Beethovena 919 65 Dolná Krupá, kaštieľ tel.: 033/5577 278

Otváracie hodiny:

Máj – september.:  Utorok-Piatok: 8.00 – 15.30 Sobota-Nedeľa: 13.00 – 17.00 Prechádzky v parku denne: 8.00 – 20.00
Október – apríl.: Utorok-Piatok: 8.00 – 15.30 Sobota-Nedeľa: len vopred objednané návštevy Prechádzky v parku denne: 8.00 – 18.00